Verantwoording

Beleidsplan

Je kan het beleidsplan van Stichting Rising You Nederland hier downloaden.

Beloningsbeleid bestuurders

Het bestuur besliste om in de opstartfase in 2019 en 2020  geen vacatiegeld uit te keren, maar slechts de vergoeding van onkosten tegen declaratie. In 2019 werden geen declaraties vanuit de bestuursfuncties van Rising You Nederland uitgekeerd.

Beloningsbeleid personeel

Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de CAO Sportverenigingen. Je kan het hier downloaden.

Tussenrapportages

Stichting Rising You Nederland werd in 2019 opgericht.

  • Klik hier voor de tussenrapportage van Q4 2019.
  • Klik hier voor de tussenrapportage van Q1 2020.

Begroting

De begroting voor 2020-2023 kun je hier terugvinden.

Financiële rapportage

De Stichting Rising You Nederland zal hier begin 2021 haar eerste jaarverslag inzake gecombineerd boekjaar 2019 en 2020 publiceren.